zaloguj się

kontakt

Formularz kontaktowy

korzyści z przystąpienia do sieci Vitamin-shop®
Planowana lokalizacja Vitamin-shop®
Czy dysponuje Pan/Pani lokalem?
 
Zdolność inwestycyjna
Czy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą?
 
Czy Vitamin-Shop będzie jedynym źródłem Pana/Pani dochodu?
Czy ma Pan/Pani doświadczenie w branży suplementów
Czy znane są Panu/Pani zasady funkcjonowania systemu franczyzowego?
Kiedy zamierza Pan/Pani otworzyć Vitamin-Shop
Czy uprawia Pan/Pani sport?
Czy stosuje Pan/Pani suplementy i/lub odżywki dla sportowców?
Informacje osobowe
klauzula marketingowa:

Wyrażam dobrowolną zgodę na udostępnianie moich danych, w tym danych osobowych, zawartych w niniejszym dokumencie oraz pozyskanych w związku z zawartymi i wnioskowanymi umowami firmie TREC NUTRITION Sp. z o.o. wymienionej w klauzuli informacyjnej w celach analitycznych i marketingowych (w tym zgodę na zestawianie moich danych przez tą firmę), a także na przesyłanie przez firmę TREC NUTRITION Sp. z o.o. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych również w przypadku niezawarcia umowy lub po jej rozwiązaniu.

klauzula informacyjna:

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorów danych, firmy TREC NUTRITION Sp. z o.o. (adres siedziby: ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia), w celu obsługi niniejszego wniosku przez Administratora, do którego jest kierowany, oraz w celu analitycznym i w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratorów po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody w ramach klauzuli marketingowej powyżej. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również sprzeciwu.