zaloguj się

Franczyza

Franchising system

Dążąc do zwiększenia dynamiki rozwoju sieci VITAMIN-SHOP® firma postanowiła aktywnie wspomagać swoich klientów, tak aby wytworzyć trwałą, lojalną i korzystną dla obu stron relacje biznesową.

W ramach sieci VITAMIN-SHOP® powstają zarówno klasyczne sklepy, jak i wyspy handlowe zlokalizowane w centrach handlowych oraz boksy handlowe zlokalizowane w marketach i hipermarketach. Wszystkie placówki objęte są ujednoliconym systemem identyfikacji wizualnej i posiadają także podobną ofertę produktową.

Franczyza to rodzaj współpracy handlowej, który okazał się skuteczny w wielu branżach. Jest to system sprzedaży towarów i usług, który oparto na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy dawcą i biorcą licencji. Przez cały okres trwania umowy strony pozostają prawnie i finansowo niezależnymi przedsiębiorstwami. Istota tego systemu polega na tym, że franczyzodawca nadaje swoim franczyzobiorcom prawo do korzystania z jego koncepcji biznesowej i znaku towarowego, a także do korzystania ze stałej pomocy handlowej i technicznej, w zamian uzyskując stabilną współprace z zaufanym kontrahentem, który będzie polecał i sprzedawał marki franczyzodawcy.